[02-09-2019] Krzysztof Balon z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego gościem specjalnym XI edycji Forum III Wieku

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest organem doradczym UE, reprezentującym organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu. EKES wydaje opinie na temat spraw UE skierowane do Komisji Europejskiej, Rady UE i Parlamentu Europejskiego. Jest swego rodzaju łącznikiem między podejmującymi decyzje instytucjami europejskimi a obywatelami UE.

Gościem specjalnym XI Forum III Wieku jest Krzysztof Balon Wiceprzewodniczącym Grupy III Różnorodność Europy i Rzecznik Kategorii Ekonomia Społeczna, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Ponadto pełni on funkcję Dyrektora  EUROSOZIAL - Parytetowego Stowarzyszenia Współpracy Polsko-Niemieckiej i Europejskiej z siedzibą w Hanowerze oraz Przewodniczącego Zespołu Rozwoju Dialogu Obywatelskiego, Rada Działalności Pożytku Publicznego. Ponadto jest Przewodniczącym Rady Programowej Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS z Warszawy.

Krzysztof Balon wystąpi podczas sesji plenarnej otwierajacej XI Forum III Wieku, 4 września 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, Aleja Wolności 40.