[01-09-2019] Bezpieczeństwo Zdrowotne Seniorów tematem debaty XI Forum III Wieku

Według wielu raportów i wyników badań Polacy za najcenniejszą wartość uważają zdrowie. Wraz z wiekiem następuje pogorszenie się stanu zdrowia, jako skutek z jednej strony naturalnego procesu starzenia się organizmu, z drugiej braku profilaktyki oraz niezdrowego trybu życia.

Debata „Bezpieczeństwo Zdrowotne Seniorów” koncentrować się będzie wokół zagadnień dot. bezpieczeństwa osób starszych w kontekście zdrowia, koncepcji „zdrowego starzenia się”, w ujęciu indywidulanym i systemowym. Zaproszeni goście przedstawią plany i koncepcje rozwoju poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego seniorów w kontekście działań instytucji i organizacji. Wskazana zostanie również rola seniorów w kształtowaniu i wzmacnianiu bezpieczeństwa zdrowotnego, także  w kontekście „zdrowego starzenia się”.

Panel poprowadzi Grażyna Busse, andragog, gerontolog, Prezes Zarządu Edukacyjnego Centrum Integracji Międzypokoleniowej HIPOKAMP.

Panel XI Forum III Wieku pn. Bezpieczeństwo Zdrowotne Seniorów odbędzie się 6 września 2019 r. o godzinie 12.30 w Wyższej Szkole Biznesu National - Louis University w Nowym Sączu, ul. Zielona 27 w ramach Forum Bezpiecznego Seniora.

"Bezpieczny Senior - Świadomy Senior" zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.