[31-08-2019] Zespół Edukacja Dorosłych Erasmus+ zaprasza na warsztaty w ramach XI Forum III Wieku - 6 września 2019 r.

Szanowni Liderzy Uniwersytetów III Wieku,

serdecznie zapraszamy na zajęcia, podczas których chcemy zachęcić Państwa do udziału w programie Erasmus+ Edukacja dorosłych.

Uniwersytety III Wieku idealnie wpisują się w założenia naszego obszaru tematycznego w programie Erasmus+. Bardzo nam zależy na jak największej liczbie projektów realizowanych przez UTW, gdyż jest to jedna z największych grup organizacji zajmujących się wspieraniem uczenia się osób dorosłych.

Zasady wnioskowania o fundusze na realizację projektów nie są trudne, a my, pracownicy obsługujący ten program z przyjemnością służymy Państwu pomocą – czy to w zrozumieniu zasad, wyboru tematyki czy poszukaniu partnerów. Warto już teraz zacząć od być może prostszego, niewielkiego projektu. Po zdobyciu pierwszych doświadczeń można aplikować po większe środki, na coraz to bardziej złożone projekty.

Nasze projekty warto realizować ponieważ:
- poznajemy nowe podejścia do wspierania rozwoju osób dorosłych, nowe formy pracy edukacyjnej i nowe treści,

- inspirujemy się do wprowadzania pozytywnych zmian w działaniach naszych organizacji, wprowadzania nowych atrakcyjnych zajęć i form rozwoju słuchaczy,

- poznajemy inne kraje, kultury, rozwijamy się jako osoby, i poprawiamy swoje kompetencje społeczne potrzebne w życiu społecznym jak i rodzinnym,

- zapobiegamy wypaleniu zawodowemu kadry i zwiększamy motywację do uczenia się zarówno u kadry jak i uczestniczących słuchaczy,

- środki finansowe otrzymane w projekcie pozwalają nie tylko na zorganizowanie wyjazdów, ale również na działania przygotowawcze do wyjazdów (np. przygotowanie językowe) czy zakup niezbędnych materiałów.

- ”Jeszcze w zielone gramy (…), Jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia plany  (Wojciech Młynarski)

Bardzo gorąco zapraszamy na nasze zajęcia!

Zespół Edukacja Dorosłych Erasmus+