[29-08-2019] Seminarium "Starzenie się w zdrowiu" - impreza towarzysząca XI Forum III Wieku

W dniach 3 - 5.09.2019 r. odbędzie się w Nowym Sączu i Krynicy – jako impreza towarzysząca XI Forum III Wieku – seminarium „Starzenie się w zdrowiu“ z udziałem wybitnych ekspertów ze świata nauki oraz reprezentantów organizacji pozarządowych z Polski i Niemiec, a także Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Uczestnicy będą wymieniać doświadczenia w zakresie profilaktyki zdrowotnej, sportu oraz uczenia się przez całe życie.

Impreza jest częścią cyklu seminariów współorganizowanych w latach 2019 – 2020 przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Niemieckiej i Europejskiej EUROSOZIAL.