[26-08-2019] Prof. dr hab. Stanisława Golinowska gościem specjalnym XI Forum III Wieku

Prof. dr hab. Stanisława Golinowska będzie gościem specjalnym panelu dyskusyjnego pn. Srebrna gospodarka. Społeczna odpowiedzialność biznesu, który odbędzie się 5 września 2019 r., podczas XI Forum III Wieku.

Stanisława Golinowska - profesor doktor habilitowany - profesor nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Absolwentka ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystką fundacji im. Aleksandra von Humboldta.

Jest uznaną specjalistką w dziedzinie polityki społecznej i rynku pracy. Posiada szeroką wiedzę na temat systemów zabezpieczenia społecznego: emerytalnego, rentowego i pomocy społecznej, a także ochrony zdrowia. Piastowała stanowiska kierownicze w różnych ośrodkach naukowo-badawczych. Była dyrektorem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w latach 1991-1997, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Ochrony Zdrowia (obecnie Wydziału Nauk o Zdrowiu) Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2001 – 2007, a obecnie kieruje Zakładem Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Zakładem Polityki Społecznej w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.

Brała udział w pracach doradczych. W latach 1994-2005 była członkiem Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej, członkiem Komitetu ds. Polityki Rozwoju (CDP) przy Sekretarzu Generalnym ONZ w latach 2007-2009 oraz członkiem Narodowej Rady Rozwoju w latach 2009-2010. Uczestniczyła w misjach doradczych na Ukrainie, w Bułgarii, Mołdawie i Gruzji.

Współpracuje i wspiera organizacje pozarządowe. Jest współzałożycielką i wiceprzewodniczącą Rady Fundacji CASE oraz członkiem IZA – Institute of the Study of Labor w Bonn.

Jest autorką i redaktorem naukowym wielu książek i ponad stu artykułów naukowych w pismach krajowych i zagranicznych.

Polecamy wywiad z Panią prof. S. Golinowską,  "Zdrowie własne i publiczne – najefektywniejsza inwestycja” promujący dziedzinę zdrowia publicznego.