[16-08-2019] Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" Partnerem XI Forum III Wieku

Od 2002 roku, wspólnie z animatorami kultury, seniorami, nauczycielami, artystami, społecznikami i pasjonatami, budujemy dobre relacje społeczne. W ramach naszych programów rozwinęliśmyponad 500 projektów, w których wzięło udział ok. 50 000 osób. Mamy 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz osób starszych. Od 2008 roku realizujemy program „Seniorzyw akcji” współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W jego ramach uruchomiliśmy ponad 300 lokalnych projektów współtworzonych przez liderów 60+ i pary międzypokoleniowe. 

Współpracujemy ze środowiskiem uniwersytetów trzeciego wieku: organizujemy warsztaty dla liderów i słuchaczy UTW, wspieramy integrację UTW na poziomie regionów, pomagamy powoływać grupy wolontariatu seniorów na uniwersytetach trzeciego wieku. Przeprowadziliśmy ogólnopolskie badanie „Zoom na Uniwersytety Trzeciego Wieku”, które dostarczyło cennych informacji na temat potrzeb i wyzwań, jakie stoją przed liderami tych instytucji. Współpracujemy z radami seniorów i samorządami w programie „Zoom na Rady Seniorów”.W 2016 roku rozpoczęliśmy program „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia”, którego celem jest poprawa jakości życia najstarszych seniorów i ich opiekunów. Inspirujemy i twórczo wspieramy. Wyznaczamy nowe trendy społeczne, testujemy innowacyjne rozwiązania, szkolimy i dzielimy się wiedzą oraz doświadczeniami. Wydajemy publikacje i udostępniamy gotowe narzędzia do realizacji własnych projektów społecznych.

Więcej informacji: www.e.org.pl