[22-08-2019] Debata "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" podczas inauguracji XI Forum III Wieku

4 września 2019 r. podczas inauguracji XI Forum III Wieku w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbędzie się debata pn. Razem możemy więcej.

Zapraszamy do zapoznania się z tezami niniejszej dyskusji.

Jak pokazują badania ogólnopolskie tylko 39% organizacji pozarządowych bierze udział w konsultowaniu różnego rodzaju dokumentów, planów i strategii. Różnego typu trudności w trakcie współpracy z samorządem terytorialnym dostrzegało aż 70% fundacji i stowarzyszeń.

Brak aktywnego udziału w szeroko rozumianych konsultacjach oznacza brak wpływu na politykę danego organu/urzędu i stawia organizację w pozycji petenta a nie partnera. Ten problem szczególnie mocno dotyka dynamicznie rozwijające się środowisko organizacji seniorskich - brakuje tu systemowych mechanizmów, które pozwalałyby gromadzić opinie/wnioski różnych organizacji, konsultować projekty dokumentów/aktów prawnych dotyczących seniorów, inicjować zmiany legislacyjne w tym obszarze oraz merytorycznie i systematycznie formułować oraz kierować opinie, wnioski i inne stanowiska do odpowiednich władz na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym.

Podczas dyskusji paneliści postarają się odpowiedzieć na pytania:

Jak w świetle aktualnych i przyszłych wyzwań demograficznych skutecznie konsolidować środowisko seniorów i organizacji działających na ich rzecz?

Jak sprawić, by na szczeblu regionalnym i centralnym merytoryczny głos środowiska osób dojrzałych był lepiej słyszalny i przekładał się na konkretne rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom tej coraz liczniejszej grupy społecznej?

W jaki sposób zachęcić organizacje seniorskie do aktywnego włączenia się w opisane wyżej procesy?