[21-08-2019] Małgorzata Stanowska, Wiceprezydent AIUTA gościem XI Forum III Wieku

Małgorzata Stanowska, weźmie udział w debacie otwierającej XI Forum III Wieku pn. Razem możemy więcej, 4 września 2019 r. w auli głownej Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Małgorzata Stanowska z wykształcenia historyk, specjalista do spraw edukacji i aktywizacji osób starszych. Wiceprezydent AIUTA tj. Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Członek Komisji Ekspertów do spraw Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (od 2016 r.). Koordynator projektów z zakresu edukacji i aktywizacji osób starszych Fundacji TDW, Warszawa. Dyrektor Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w latach 2004-2017. Przewodnicząca Społecznej  Rady Seniorów Miasta Lublin (2011-2015). Koordynator projektów międzynarodowych z zakresu edukacji osób starszych w programach: Socrates, Grundtvig 2, RITA, Erasmus+. Autor i współautor publikacji z dzieciny andragogiki i gerontologii społecznej, m.in. książki "Starzenie się z godnością" oraz podręcznika "Odkryjmy dynamiczny trzeci wiek".

fot. Małgorzata Genca; kurierlubeslki.pl