[10-08-2019] O XI Forum III Wieku w Radio Kraków

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Redaktora Naczelnego Radio Kraków, Mariusza Bartkowicza, z inicjatorką Forum III Wieku, konferencji towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdrój, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Wiesławą Borczyk.

 

KLINKIJ TUTAJ --> RADIO KRAKÓW - AUDYCJA CZUJĘ SIĘ MŁODO

fot. M. Bartkowicz