[03-08-2019] Raport o stanie Uniwersytetów Trzeciego na XI Forum III Wieku

Podczas inauguracji XI Forum III Wieku, 4 września 2019 r., zaprezentowany zostanie opracowany przez Główny Urząd Statystyczny raport o stanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Uniwersytety Trzeciego Wielu pełnią ważną rolę w aktywizacji osób starszych. Ich głównymi celami jest umożliwianie osobom dojrzałym zdobywania i aktualizowania  wiedzy oraz poprawa jakości życia starszego pokolenia.

Ich działalność przyczynia się do zaspokajania takich potrzeb seniorów jak: samokształcenie, poszerzanie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności, działania na rzecz społeczności lokalnej, bycia pomocnym innym (np. poprzez wolontariat), wypełnienie wolnego czasu, utrzymywanie więzi towarzyskich, stymulacja psychiczna i fizyczna, a czasem nawet możliwość realizacji młodzieńczych marzeń. Uniwersytety Trzeciego Wieku, przyczyniając się do poprawy jakości życia osób starszych, pełnią bardzo ważna rolę społeczną.

Uniwersytety realizują powyższe cele poprzez oferowanie swoim słuchaczom wykładów edukacyjnych, warsztatów i zajęć dodatkowych obejmujące szerokie spektrum zainteresowań seniorów.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2018 funkcjonowało 640 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Liczba ta, corocznie, ma tendencję rosnącą.

Prezentacji raportu o stanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku dokonają Pani Katarzyna Adamska i Pan Łukasz Brzezicki z Ośrodka Statystyki, Edukacji i Kapitału Ludzkiego Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Inauguracja XI Forum III Wieku, konferencji towarzyszącej XXIX Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju, odbędzie się 4 września 2019 r. o godzinie 16.00 w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Aleje Wolności 40.