[22-07-2019] Dirk Jarré, Przewodniczący EURAG gościem specjalnym XI Forum III Wieku

Przewodniczący Federacji Starszego Pokolenia Europy (EURAG), Dirk Jarré, weźmie udział w panelu dyskusyjnym "Seniorzy w Europie jutra".

Panel odbędzie się 5 września br. w Krynicy Zdrój.  Będzie jednym z elementów XI Forum III Wieku, realizowanym podczas XXIX Forum Ekonomicznego.

Dirk Jarré urodził się we Frankfurcie nad Menem w 1941 roku. Studiował prawo i socjologię.

W latach 1966-1977 prowadził badania w Afryce Subsaharyjskiej na potrzeby swojej pracy doktorskiej i aktywnie uczestniczył w pracach rozwojowych.

W latach 1979-2002 kierował działem międzynarodowym Niemieckiego Towarzystwa Opieki Społecznej Publicznej i Prywatnej we Frankfurcie nad Berlinem.
Były przewodniczący Międzynarodowej Rady Opieki Społecznej, ICSW oraz Komitetu Łącznikowego organizacji pozarządowych o statusie konsultanta Rady Europy.
Były wiceprezes Platformy Europejskich Organizacji Pozarządowych Sektora Społecznego - Platforma Społeczna - Bruksela.
Od 2000 do 2005 r. wiceprzewodniczący grupy zadaniowej EKG ONZ "Monitoring the Regional Implementation Strategy on Ageing".
W latach 2005-2006, specjalny doradca przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Unii Europejskiej.
Koordynował udział organizacji pozarządowych w konferencjach ministerialnych EKG ONZ w sprawie starzenia się w Berlinie w 2002 r., w León 2007 r. i w Wiedniu w 2012 r., w tym na odpowiednich forach organizacji pozarządowych. 
 
Obecnie przewodniczący EURAG - Europejskiej Federacji Osób Starszych - najstarszego europejskiego stowarzyszenia osób starszych.
Przedstawiciel organizacji pozarządowych w grupie roboczej EKG ONZ ds. starzenia się oraz w jej Prezydium.
Delegat w "Komitecie konsultacyjnym ds. przemian w przemyśle" UE.
Od 2002 r. wykładowca "Europejskiej i porównawczej polityki społecznej" na kursach magisterskich na Uniwersytecie w Linzu, w Grazu i na różnych uniwersytetach nauk stosowanych w Szwajcarii.
 
zdjęcie: socialplatform