[06-09-2018] Panel dyskusyjny: Srebrna gospodarka. Innowacje dla Seniora

W ramach drugiego dnia X Forum III Wieku  odbył się panel dyskusyjny "Srebrna gospodarka. Innowacje dla Seniora - innowacyjny rozwój". Panel odbył się w Krynicy Zdrój podczas XXVIII Forum Ekonomicznym.

Relacja i fotorelacja z panelu.

Srebrna a może już złota, gospodarka - innowacje dla seniorów.
 
Przy pełnej sali pasjonującą dyskusję wokół tematu: „Srebrna gospodarka. Innowacje dla seniora - inteligentny rozwój” poprowadziła jako moderator Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. W znakomitym gronie ekspertów wymianę poglądów rozpoczęła pytaniem - czy świat nie wyklucza 25% populacji?, czy świat pasuje do wieku?, czy też wiek ma pasować do świata?
Ten tak filozoficznie postawiony problem udziału seniorów w życiu gospodarczym podjęli paneliści:
  • Jerzy Bar, Prezes Polskiego Klubu Nestora i Sukcesora,
  • dr Renate Heinisch, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Członek Zarządu Niemieckiej Federacji Organizacji Seniorów BASSO,
  • Janusz Marszałek, Prezes Zarządu Polskiej Unii, Wiceprezydent Europejskiej Unii Seniorów, Członek Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia Wspierania Rad Seniorów oraz
  • Peter Nowak, Ekspert państwowych systemów ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech.
 
W Polsce aktualnie żyje 4,5 tyś. stulatków – w Niemczech ponad 18 tys. a więc to już Złoty Wiek. Jest nas prawie 10 milionów, a politycy szybko biegną od wyborów do wyborów i niestety rzadko zatrzymują się nad naszym potrzebami.
Dr Heinsch przedstawił niemiecki model rozwiązania współpracy pomiędzy ponad 100 organizacjami seniorów. Cała Europa objęta jest rozwojem i innowacjami, sztuczna inteligencja ma pomagać a nie wykluczać osoby starsze. Trzeba połączyć ręce młodych i doświadczone głowy seniorów.
Dr Bar, specjalizując się praktycznie i teoretycznie zagadnieniem sukcesji w firmach rodzinnych, jako podstawę ich sukcesu wyróżnił zasadę 4 W czyli przekazanie Wartości, Wiedzy, Własności i Władzy.
Ekspert od ubezpieczeń – Peter Nowak przybliżył zasady ubezpieczeń zdrowotnych i opiekuńczych w Niemczech. W Niemczech, podobnie jak w Polsce, istnieją problemy w tym zakresie. Ponad 80% ubezpieczonych jest w tamtejszym "ZUS"-ie, prywatne ubezpieczenia są dostępne wyłącznie dla najbogatszych. Prewencja to podstawa dobrego zdrowia, ale nie ma takiego państwa na świecie, które by gwarantowało pełne zabezpieczenie starości.
 
O godną starość przede wszystkim musimy zadbać sami, nie odżegnując się od pomocy młodszych pokoleń  i tylko w dialogu bo najważniejsze jest - „Życie dobrze zacząć i dobrze skończyć”
 
Opracowanie: KN
 

fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk
fot. Piotr Droździk