[05-09-2018] Wystąpienie Gościa Honorowego X Forum III Wieku - An Hermas, Prezydent Europejskiej Unii Seniorów

Gościem honorowym pierwszego dnia obrad X Forum Trzeciego Wieku była prof. An Hermans, Prezydent Europejskiej Unii Seniorów (ESU), największej organizacji seniorów w Europie. ESU założona w 1995 r. jest reprezentowana w 26 państwach. W swoim wystąpieniu Prezydent An Hermans przedstawiła rolę ESU – organizacji parasolowej skupiającej stowarzyszenia z różnych krajów mające na celu promowanie aktywnego obywatelstwa, większego udziału osób starszych w życiu społecznym. Zdaniem Prezydent ESU, należy umożliwić przedstawienie seniorom swoich aspiracji i stworzyć platformę, na której będą mogli je prezentować. Koniecznym jest również inicjowanie i wspieranie dialogu międzypokoleniowego, przynoszącego obopólne korzyści. An Hermans zwróciła również uwagę, na konieczność czynnego udziału w życiu publicznym, wychodzenia z nowymi inicjatywami seniorów kompetentnych i aktywnych.