[05-09-2018] Rozpoczęło się X Forum III Wieku

Uroczystym przywitaniem przez Panią Wiesławę Borczyk, Prezes Sadeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Uczestników i Gości X Forum III Wieku oraz wystąpieniami Gości Honorowych: Wicemarszałka Województwa Małopolskiego- Wojciecha Kozaka, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego - Leszka Zegzdy, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego - Urszuli Nowogórskiej oraz Starosty Powiatu Nowosądeckiego - Marka Pławiaka i Zastępcy Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Wojciecha Piecha rozpoczęło się X Forum III Wieku, z udziałem ponad 200 liderów UTW i organizacji seniorskich, z kraju i zagranicy.
Goście Honorowi X Forum III Wieku podkreślali ważność i konieczność prowadzenia polityki senioralnej przez rząd i na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, przy aktywnym właczeniu sie organizacji pozarządowych oraz środowiska uczelni wyższych i przedsiębiorców.    Władysław Kosiniak-Kamysz, b. Minister Pracy i Polityki Społecznej, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, poseł na Sejm RP przypominał o tworzeniu rządowych dokumentów polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 i podziękował  liderom Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów za wkład pracy i zaangażowanie w prekursorskie działania w tym zakresie.Pogratulował organizator Forum III Wieku wytrwałości i konsekwencji w pracach na rzecz senirów.
O rządowym programie " Dostępność Plus" i konieczności zapewnienia wszystkim obywatelom dostępności do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy i informacji mówił w swoim wystąpieniu wiceminister w resorcie Inwestycji i Rozwoju Paweł Chorąży.Podkreślił, że program będzie szczególnie służył osobom starszym i niesamodzielnym, aby jak najdłużej mogły niezależnie funkcjonować i realizować swoje potrzeby.
O tym jak ważny jest senior - konsument, jak chronić osoby starsze przed nieuczciwymi praktykami na rynku usług i produktów mówiła w swoim wystąpieniu  Dorota Karczewska, wiceprezes UOKiK.
Podczas debaty "Aktywny Senior w życiu publicznym, społecznym, gospodarczym"  o wielowymiarowej aktywności osób starszych, mieszkańców  miast i wsi,  dyskutowali: dr Krzysztof Pawłowski, Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu, dr Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej,  prof. nadzw. dr hab. Zofia Szarota z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Lidia Ułanowska Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Barbara Imiołczyk,dyrektor Centrum Projektów Społecznych, współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,   Na uroczystym otwarciu X Forum III Wieku obecni byli goście zagraniczni z Europejskiej Unii Seniorów, z siedzibą w Brukseli,  z panią prof. An Hermans, Prezydent  i Guido Dumon, Sekretarzem generalnym oraz szefowie organizacji seniorskiej BAGSO z Niemiec  - dr Renate Heinisch i Ulrich Winz, z  Czeskiej Chrześcijańskiej Unii Seniorów Lidmila Nemcova oraz Sean Hawkes i Margaret Hawkes z Wielkiej Brytanii. Na Forum przyjechali także  liderzy polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku  z Wilna - dr Marian Grygorowicz i z Lwowa na Ukrainie  - dr med. Ewelina Hrycaj – Małanicz.