[31-08-2018] Debata "Aktywny Senior w życiu publicznym, społecznym, gospodarczym" na X Forum III Wieku

Postęp cywilizacyjny przyczynił się do wydłużenia życia człowieka. Zmiany demograficzne i  starzenie się społeczeństwa mają istotny wpływ na jakość życia osób starszych, a rozwój społeczeństwa obywatelskiego nie jest możliwy bez udziału seniorów. Wielowymiarowe aspekty starzenia się dotyczą zarówno zagadnień biologicznych, psychologicznych, adaptacyjnych, jak też praw osób starszych oraz jakości ich życia w wymiarze ekonomicznym, społecznym i przestrzennym. Starzenie się społeczeństw nie może być postrzegane jedynie jako zagrożenie.

O wielowymiarowej aktywności osób starszych dyskutować będą goście X Forum III Wieku podczas debaty "Aktywny Senior w życiu publicznym, społecznym, gospodarczym" 5 września 2018 r., w auli Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

W dyskusji udział wezmą: 

  • Barbara Imiołczyk, Dyrektor, Centrum Projektów Społecznych, Współprzewodnicząca, Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  • dr Krzysztof Pawłowski, Prezydent, Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu
  • prof. nadzw. dr hab. Zofia Szarota,  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • dr Anna Okońska – Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej