[29-08-2018] Rzeczpospolita o panelu X Forum III Wieku "Srebrna gospodarka. Innowacje dla Seniora - inteligentny rozwój"

Panel dyskusyjny "Srebrna gospodarka. Innowacje dla Seniora - inteligentny rozwój" to jeden z 2-ch przygotowanych w ramach X Forum III Wieku, który odbędzie się 6 września 2018 r. o godzinie 15.35 w sali Dom Forum-Forum Ochrony Zdrowia w ramach XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.
Rosnąca populacja osób starszych stanowi istotny element rynku konsumentów dóbr i usług. To stwarza szanse rozwoju srebrnej gospodarki (gospodarki senioralnej). Przestrzeń cyfrowa i nowoczesne technologie otaczają nas w coraz większym zakresie. Korzyści związane z rozwojem nowoczesnych technologii są niezaprzeczalne. W budowaniu nowoczesnego e-społeczeństwa opartego na wiedzy nie możemy zapominać o włączeniu w ten proces coraz liczniejszej i liczącej się grupy osób starszych.
 
Jakie działania należy podjąć, aby w szerszym stopniu umożliwić osobom starszym dostępność do nowoczesnych technologii, usług i dóbr, które za zadanie mają ułatwienia w codziennym życiu, a także zapewnienie bezpieczeństwa w korzystaniu z przestrzeni publicznej ?
W jaki sposób niwelować różnice w społeczeństwie, mające wpływ na poziom wykluczenia cyfrowego (e-wykluczenia) seniorów ?
 
MODERATOR:
Marzena Rudnicka, Prezes, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Polska
 
PANELIŚCI:
  • Jerzy Bar, Prezes, Polski Klubu Nestora i Sukcesora, Polska
  • dr Renate Heinisch, Członek, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Członek Zarządu, Niemiecka Federacja Organizacji Seniorów BAGSO, Niemcy
  • Wojciech Kozak, Wicemarszałek, Województwo Małopolskie, Przewodniczący, Małopolska Rada ds.Polityki Senioralnej, Polska
  • Grzegorz Lot, Wiceprezes Zarządu, Tauron Sprzedaż sp. z o.o., Polska
  • Janusz Marszałek, Prezes Zarządu, Polska Unia Seniorów, Wiceprezydent, Europejska Unia Seniorów, Członek Zarządu, Ogólnopolskie Porozumienie Wspierania Rad Seniorów,
  • Polska Peter Nowak, Ekspert państwowych systemów ubezpieczeń zdrowotnych, BKK VBU, Niemcy