[28-08-2018] Związku Powiatów Polskich objął Patronatem Honorowym X Forum III Wieku

Związek Powiatów Polskich objął Patronatem Honorowym X Forum III Wieku.

Związek Powiatów Polskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym powiaty i miasta na prawach powiatu, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń.

 

Więcej o Związku Powiatów Polskich na stronie internetowej: www.zpp.pl

Pismo informujące o objęciu X Forum III Wieku Patronatem Honorowym Związku Powiatów Polskich - TUTAJ