[25-08-2018] Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Dorota Karczewska, kolejnym potwierdzonym gościem X Forum III Wieku

W czasie uroczystego otwarcia Forum w dniu 5 września br., w swoim wystąpieniu Dorota Karczewska przedstawi informacje o kampanii "Seniorze, uważaj !". Kampania realizowana była przez UOKIK od marca do czerwca 2018 r. Ostrzegała seniorów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi wobec starszych osób i wykorzystywania ich ufności oraz nieznajomości prawa konsumenckiego.

Problem dotyczy zakupów garnków, pościeli lub urządzeń medycznych czy też sprzedaży usług telekomunikacyjnych, dostarczania gazu lub prądu. Często konsumenci ― przede wszystkim seniorzy ― są wprowadzani w błąd i ponoszą w związku z tym dotkliwe straty finansowe, zaciągając wysokie zobowiązania kredytowe, bądź płacąc karę umowną z tytułu zerwania umowy z dotychczasowym dostawcą usług.

Wiceprezes UOKIK przedstawi też zmiany w przepisach prawnych istotne dla seniorów w obszarze sprzedaży bezpośredniej.

Dorota Karczewska,  Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest radcą prawnym oraz wykładowcą specjalizującym się w prawie ochrony konkurencji oraz konsumentów.Autorka publikacji z dziedziny prawa konkurencji i ochrony konsumentów. Prelegent podczas konferencji, warsztatów i szkoleń poświęconych prawu konkurencji i konsumentów.Wiceprezes Dorota Karczewska w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów odpowiada za ochronę interesów konsumentów.

Źródło: UOKIK