[21-08-2018] Paweł Chorąży - o programie Dostępność Plus na X Forum III Wieku

Kolejnym potwierdzonym gościem Forum III Wieku, jest Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Paweł Chorąży.

Wystąpienie na temat Programu Dostępność Plus odbędzie się 5 września 2018 r.podczas inauguracji jubileuszowego X Forum III Wieku.

Programu Dostępność Plus, ma pomóc usunąć bariery infrastrukturalne i prawne, utrudniające życie między innymi osobom starszym i z niepełnosprawnościami.

Celem Programu jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności życia wszystkich obywateli, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami. Służyć temu ma poprawa dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym.

źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju