[31-07-2018] X Forum III Wieku objęte patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz Pełnomocnika Rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego

Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego objął swoim patronatem X Forum III Wieku.