[04-09-2017] O bezpieczeństwie seniorów na Forum III Wieku

Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podczas Forum III Wieku omówi działania w zakresie bezpieczeństwa seniorów - konsumentów.