[21-09-2017] Stanowiska IX Forum III Wieku

Zamieszczamy Stanowiska IX Forum III Wieku, Konferencji w ramach XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju i Nowym Sączu

 w sprawie udziału przedstawicieli środowiska seniorów w konsultacjach projektów dokumentów dot. polityki senioralnej,w sprawie projektu Małopolskiego Paktu Kultury dla Seniorów i z Seniorami, w sprawie nawiązania współpracy z Niemiecką Federacją Organizacji Senioralnych BAGSO w sprawie włączenia problematyki edukacji osób starszych w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku do Programu Narodowego Kongresu Nauki,który odbywać się będzie w dniach 19-20 września br. w Krakowie oraz w sprawie wolontariatu i gminnych rad seniorów.