Biuletyn Sądeckiego UTW nr 5

Dwa lata działalności Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dobiegają końca. Pierwsi absolwenci otrzymają w dniu 29 czerwca 2006 r. dyplomy potwierdzające ich aktywny udział w czterosemestrowym programie edukacyjnym obejmującym wykłady audytoryjne i specjalistyczne oraz zajęcia seminaryjne w ramach sekcji kulturoznawstwa, nauk medycznych i profilaktyki zdrowia, nauk społeczno-ekonomicznych i przyrodoznawstwa. Wielu spośród Słuchaczy brało udział także w zajęciach fakultatywnych takich jak kursy języka angielskiego, języka esperanto, kursy komputerowe.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 4

Oddajemy w Wasze ręce kolejny Biuletyn Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym razem ma on odmienny charakter niż wydane poprzednio trzy Biuletyny, powstałe w związku z realizacją konkretnych programów edukacyjnych dofinansowanych przez Powiat Nowosądecki, Miasto Nowy Sącz, Samorząd Województwa Małopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. W Biuletynie tym, z dużą satysfakcją umożliwiliśmy Słuchaczom SUTW zaprezentowanie własnych artykułów, twórczości poetyckiej, prac plastycznych itp. związanych z uczestnictwem w wykłładach audytoryjnych i specjalistycznych, warsztatach, zajęciach seminaryjnych, a także ciekawych i wartościowych wyjazdach edukacyjnych.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 3

Oddajemy w Wasze ręce kolejny Biuletyn Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym razem prezentujemy informacje, jakie zdobyliśmy uczestnicząc w cyklu szkoleniowym realizowanym w roku akademickim 2004/2005 w Sekcji Społeczno-Ekonomicznej.

Z ogromną radością prezentujemy Wam bogactwo i różnorodność przeżytych doznanych w czasie wspólnych spotkañ w I roku akademickim działalnooeci Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 2

Oto kolejny Biuletyn Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który udaje nam się oddać  Pañstwu do dyspozycji. Swoją treścią obejmuje on cykl szkoleniowy realizowany w roku akademickim 2004/2005 z zakresu kulturoznawstwa.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 1

Oddajemy do Waszych rąk pierwszy egzemplarz Biuletynu Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który zawiera informacje i materiały edukacyjne z zakresu realizowanych w ubiegłym roku akademickim programów edukacyjnych pn. „Upowszechnianie zasad zdrowego stylu życia” oraz „Prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej”. Programy te były dofinansowane przez Powiat Nowosądecki.

Czytaj więcej