Biuletyn Sądeckiego UTW nr 15

Dobiega końca realizacja projektu: „Po pierwsze zdrowie- program edukacyjny dla osób starszych”. Przez okres 10 miesięcy brali Państwo udział w różnego rodzaju zajęciach, które miały na celu poprawę jakości życia poprzez podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie ochrony zdrowia - chorób cywilizacyjnych i promocji zdrowego stylu życia. Były to konferencje rozpoczynające i kończące realizację programu, wykłady o tematyce zdrowotnej, badania profilaktyczne z zakresu występowania chorób cywilizacyjnych jak: otyłość, cukrzyca i nadciśnienie, warsztaty psychologiczne oraz zajęcia z zakresu rekreacji ruchowej.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 14

W tym numerze Biuletynu Sądeckiego UTW, który przekazujemy na Wasze ręce, możecie Państwo przeczytać streszczenie niektórych wykładów dotyczących profilaktyki zdrowia, wygłoszonych w ostatnich miesiącach przez naszych wykładowców.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 12

W działalności Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przywiązujemy duże znaczenie do propagowania zdrowego, aktywnego stylu życia, co znajduje wyraz zarówno w tematyce wykładów, jak również w organizowaniu zajęć rekreacyjno-ruchowych. W tym roku dotację na organizację zajęć rekreacyjno – ruchowych uzyskaliśmy z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, po przeprowadzonym ogólnopolskim konkursie, w którym zgłoszony przez nas projekt został pozytywnie oceniony. O realizacji projektu piszemy w tym numerze Biuletynu, zamieszczając także inne ciekawe informacje z działalności naszego Stowarzyszenia.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 11

Rozpoczynamy kolejny, czwarty rok akademicki na Sądeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Nasza społeczność akademicka w roku 2007/8 liczy sześciuset słuchaczy. Szczególnie serdecznie witamy w naszym gronie nowych Słuchaczy .Gratulujemy dobrej decyzji. O nszych  działaniach możecie Państwo przeczytać w kolejnym Biuletynie Sądeckiego UTW, który tradycyjnie, wydajemy co kwartał. Życzymy przyjemnej lektury.

Czytaj więcej