Biuletyn Sądeckiego UTW nr 40

W niniejszym numerze Biuletynu Sądeckiego UTW polecamy teksty o ciekawych inicjatywach, w których biorą udział słuchacze UTW, a także współpracujące z naszym UTW organizacje, młodzież szkolna i placówki kultury w Nowym Sączu i w regionie.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 39

Sądecki UTW już 10 lat zapewnia kształcenie ustawiczne, sprzyjające rozwojowi poznawczemu człowieka,tworząc przyjazną przestrzeń do rozumienia współczesnego świata i jednocześnie daje szansę przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób starszych. Realizuje niezwykle bogatą i urozmaiconą ofertę programową, którą tworzy Zarząd Stowarzyszenia z udziałem Słuchaczy i dostosowuje do potrzeb i zainteresowań starszego pokolenia.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 38

W kończącym się roku 2013, w naszym Uniwersytecie odbyło się wiele interesujących spotkań z wybitnymi wykładowcami i specjalistami, którzy przybliżyli nam osiągnięcia nauki w różnorodnych dziedzinach życia. Znaczna grupa słuchaczy poszerzała swoje umiejętności, uczestnicząc w rozmaitych warsztatach i kursach. Powstało wiele ciekawych prac malarskich, plastycznych, z zakresu rękodzieła artystycznego, wzbudzających zachwyt gości w czasie wernisaży i pokazów.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 37

W roku akademickim 2013/2014 będziemy obchodzić X - lecie powstania Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu.
Głównym celem działania Stowarzyszenia było i pozostaje nadal umożliwienie rozwoju aktywności intelektualnej i społecznej osobom starszym, pomoc w utrzymaniu aktywności fizycznej i kształtowaniu zdrowego stylu życia na emeryturze, a także tworzenie warunków do integracji seniorów oraz współpracy z młodym pokoleniem.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 36

Aktywna praca Zespołu redakcyjnego Biuletynu Sądeckiego UTW zaowocowała kolejnymi wydaniami naszego kwartalnika, który rozsyłamy także do wielu UTW oraz instytucji w kraju.
Przekazujemy Państwu Nr 36 Biuletynu, życząc przyjemnej lektury i udanego wypoczynku w czasie wakacji.

Czytaj więcej