Biuletyn Sądeckiego UTW nr 45

W ostatnich miesiącach w Sądeckim UTW trwały intensywne prace nad przygotowaniem kolejnej, już siódmej, edycji Forum III Wieku. Ważnym wydarzeniem była także międzynarodowa konferencja naukowa w Lublinie na temat nowoczesnych metod edukacji i aktywizacji seniorów Studenci Trzeciego Wieku - studentami nowej generacji? O tych oraz wielu innych, ciekawych wydarzeniach i inicjatywach, w których brali udział także Słuchacze Sądeckiego UTW, możecie Państwo przeczytać w bieżącym numerze Biuletynu.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 44

W bieżącym numerze Biuletynu możecie Państwo przeczytać relację z II Kongresu UTW, autorstwa Elżbiety Pachoń, która wraz Krystyną Nosal, Danielem Jachimowiczem, Haliną Hejmej, brała udział, reprezentując Sadecki UTW. Piszemy także m.in. o programie na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS 2015), o wpisaniu Sądeckiego UTW do Złotej Księgi Dobrych Praktyk, wydanej z inicjatywy prof. Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich, o współpracy w zakresie polityki senioralnej Nowego Sącza i Chorzowa.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 43

W bieżącym numerze Biuletynu piszemy szerzej o jubileuszu 40.lecia Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce, a także o realizowanych projektach dla słuchaczy i z ich udziałem, które zostały dofinansowane z Rządowego Programu ASOS na lata 2014-2020. Możecie Państwo również przeczytać o działalności Sądeckiej Rady Seniorów. Jak zwykle, zamieszczamy także skrócone treści niektórych wykładów, opisy wyjazdów edukacyjnych i wycieczek turystycznych, kalendarium ważniejszych wydarzeń i inne ciekawe informacje o działaniach naszego UTW.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 42

Zachęcamy Państwa do lektury kolejnego Biuletynu Sądeckiego UTW, w którym Zespół Redakcyjny prezentuje wiele interesujących materiałów o wydarzeniach, jakie miały miejsce w naszym UTW w ostatnich miesiącach upływającego roku, wzbogacając je jak zwykle fotografiami słuchaczy i naszych gości.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 41

Już po raz szósty, Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku wspólnie z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW organizował międzynarodową konferencję „ Forum III Wieku”. Słuchacze Sądeckiego UTW, uczestnicy warsztatów dziennikarstwa obywatelskiego, przez cały czas trwania Forum brali udział w tych wydarzeniach i są autorami tekstów, które możecie Państwo przeczytać w bieżącym numerze naszego kwartalnika.

Czytaj więcej