Biuletyn Sądeckiego UTW nr 42

Zachęcamy Państwa do lektury kolejnego Biuletynu Sądeckiego UTW, w którym Zespół Redakcyjny prezentuje wiele interesujących materiałów o wydarzeniach, jakie miały miejsce w naszym UTW w ostatnich miesiącach upływającego roku, wzbogacając je jak zwykle fotografiami słuchaczy i naszych gości.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 41

Już po raz szósty, Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku wspólnie z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW organizował międzynarodową konferencję „ Forum III Wieku”. Słuchacze Sądeckiego UTW, uczestnicy warsztatów dziennikarstwa obywatelskiego, przez cały czas trwania Forum brali udział w tych wydarzeniach i są autorami tekstów, które możecie Państwo przeczytać w bieżącym numerze naszego kwartalnika.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 40

W niniejszym numerze Biuletynu Sądeckiego UTW polecamy teksty o ciekawych inicjatywach, w których biorą udział słuchacze UTW, a także współpracujące z naszym UTW organizacje, młodzież szkolna i placówki kultury w Nowym Sączu i w regionie.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 39

Sądecki UTW już 10 lat zapewnia kształcenie ustawiczne, sprzyjające rozwojowi poznawczemu człowieka,tworząc przyjazną przestrzeń do rozumienia współczesnego świata i jednocześnie daje szansę przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób starszych. Realizuje niezwykle bogatą i urozmaiconą ofertę programową, którą tworzy Zarząd Stowarzyszenia z udziałem Słuchaczy i dostosowuje do potrzeb i zainteresowań starszego pokolenia.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 38

W kończącym się roku 2013, w naszym Uniwersytecie odbyło się wiele interesujących spotkań z wybitnymi wykładowcami i specjalistami, którzy przybliżyli nam osiągnięcia nauki w różnorodnych dziedzinach życia. Znaczna grupa słuchaczy poszerzała swoje umiejętności, uczestnicząc w rozmaitych warsztatach i kursach. Powstało wiele ciekawych prac malarskich, plastycznych, z zakresu rękodzieła artystycznego, wzbudzających zachwyt gości w czasie wernisaży i pokazów.

Czytaj więcej