Biuletyn Sądeckiego UTW nr 47

W tym numerze Biuletynu szczególnie polecamy informację o grudniowym wykładzie audytoryjnym, jaki poprowadziła prof. dr hab. Maria Agata Olech, kierownik Zakładu Badań i Dokumentacji Polarnej Instytutu Botaniki UJ w Krakowie.Polecamy również wiele ciekawych relacji z zajęć i spotkań, w których brali udział słuchacze Sądeckiego UTW, piszemy o zagranicznych wojażach międzypokoleniowych, organizowanych przez esperantystów ze stowarzyszenia Centrum Edukacji Międzykulturowej, o dyżurach i spotkaniach Nowosądeckiego Forum Seniorów w 2016 roku.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 46

W niniejszym Biuletynie znajdziecie Państwo realacje z takich wydarzeń jak inauguracyjna sesja plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS),rozpoczęcie nowego roku akademickiego w Sądeckim UTW, wyjazd studyjny w dniach 16-20 października br. delegacji Sądeckiego UTW do Brukseli . Polecamy również interesujące wywiady z wykładowcami SUTW, opracowania niektórych wykładów, relację z wizyty w Tarnowskim UTW, informację o współpracy SUTW z PTT O/Beskid Nowy Sącz oraz kalendarium wydarzeń.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 45

W ostatnich miesiącach w Sądeckim UTW trwały intensywne prace nad przygotowaniem kolejnej, już siódmej, edycji Forum III Wieku. Ważnym wydarzeniem była także międzynarodowa konferencja naukowa w Lublinie na temat nowoczesnych metod edukacji i aktywizacji seniorów Studenci Trzeciego Wieku - studentami nowej generacji? O tych oraz wielu innych, ciekawych wydarzeniach i inicjatywach, w których brali udział także Słuchacze Sądeckiego UTW, możecie Państwo przeczytać w bieżącym numerze Biuletynu.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 44

W bieżącym numerze Biuletynu możecie Państwo przeczytać relację z II Kongresu UTW, autorstwa Elżbiety Pachoń, która wraz Krystyną Nosal, Danielem Jachimowiczem, Haliną Hejmej, brała udział, reprezentując Sadecki UTW. Piszemy także m.in. o programie na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS 2015), o wpisaniu Sądeckiego UTW do Złotej Księgi Dobrych Praktyk, wydanej z inicjatywy prof. Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich, o współpracy w zakresie polityki senioralnej Nowego Sącza i Chorzowa.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 43

W bieżącym numerze Biuletynu piszemy szerzej o jubileuszu 40.lecia Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce, a także o realizowanych projektach dla słuchaczy i z ich udziałem, które zostały dofinansowane z Rządowego Programu ASOS na lata 2014-2020. Możecie Państwo również przeczytać o działalności Sądeckiej Rady Seniorów. Jak zwykle, zamieszczamy także skrócone treści niektórych wykładów, opisy wyjazdów edukacyjnych i wycieczek turystycznych, kalendarium ważniejszych wydarzeń i inne ciekawe informacje o działaniach naszego UTW.

Czytaj więcej