Biuletyn Sądeckiego UTW nr 9

Przekazujemy Państwu kolejne wydanie Biuletynu Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Co kwartał staramy się wydawać nasz Biuletyn, w którym zawieramy informacje oraz materiały o tym co dzieje się w naszym Uniwersytecie. Tak więc mamy streszczenia niektórych wykładów, krótkie notki biograficzne naszych wykładowców, sprawozdania i opisy zajęć oraz spotkań integracyjnych, zapiski kronikarskie.

Przekazujemy Państwu informacje o działaniach promujących nasz region, Sądecczyznę, w których aktywny udział mają nasi słuchacze. Pomimo niewielkich środków finansowych staramy się promować Sądecczyznę i jej mieszkańców w sposób profesjonalny, przybliżając naszym gościom tradycję, kulturę, obyczaje oraz bogactwa naturalne Ziemi Sądeckiej.

W Biuletynie prezentujemy także sylwetki i dorobek artystyczny starszych Sądeczan, naszych słuchaczy, zamieszczając ich prace malarskie, fotograficzne także poezję.

Bardzo się cieszymy, że coraz liczniejsza grupa naszych słuchaczy pisze materiały do Biuletynu. To wyraz aktywności i zaangażowania w naszą wspólną działalność, którą razem wykonujemy dla dobra wspólnego - „pro publico bono”.

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 9 - PDF