Biuletyn Sądeckiego UTW nr 8

Przekazujemy Państwu kolejne wydanie Biuletyn Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w którym tematem wiodącym są informacje o Szlaku Architektury Drewnianej i zabytkowych obiektach architektury sakralnej, jakie zwiedzali słuchacze Sądeckiego UTW w czasie wyjazdu edukacyjnego w listopadzie br. Zachęcamy również do lektury wszystkich innych materiałów pisanych ręką i sercem Państwa kolegów – również słuchaczy SUTW. Życzymy przyjemnej lektury i zapraszamy do wspólnego redagowania Biuletynu.

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 8 - PDF