Biuletyn Sądeckiego UTW nr 5

Dwa lata działalności Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dobiegają końca. Pierwsi absolwenci otrzymają w dniu 29 czerwca 2006 r. dyplomy potwierdzające ich aktywny udział w czterosemestrowym programie edukacyjnym obejmującym wykłady audytoryjne i specjalistyczne oraz zajęcia seminaryjne w ramach sekcji kulturoznawstwa, nauk medycznych i profilaktyki zdrowia, nauk społeczno-ekonomicznych i przyrodoznawstwa. Wielu spośród Słuchaczy brało udział także w zajęciach fakultatywnych takich jak kursy języka angielskiego, języka esperanto, kursy komputerowe.

 

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 4 - PDF