Biuletyn Sądeckiego UTW nr 2

Oto kolejny Biuletyn Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który udaje nam się oddać  Pañstwu do dyspozycji. Swoją treścią obejmuje on cykl szkoleniowy realizowany w roku akademickim 2004/2005 z zakresu kulturoznawstwa.

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 2 - PDF