Biuletyn Sądeckiego UTW nr 1

Oddajemy do Waszych rąk pierwszy egzemplarz Biuletynu Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który zawiera informacje i materiały edukacyjne z zakresu realizowanych w ubiegłym roku akademickim programów edukacyjnych pn. „Upowszechnianie zasad zdrowego stylu życia” oraz „Prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej”. Programy te były dofinansowane przez Powiat Nowosądecki.

W Biuletynie zamieszczamy również oprócz artykułów merytorycznych informacje, refleksje i opinie Słuchaczy oraz zdjęcia wykonane podczas zajęć. Ze wzgędu na objętość Biuletynu zespół redakcyjny musiał dokonać wyboru materiałów, co mamy nadzieję będzie przez Państwa przyjęte z wyrozumiałością.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Osobom, Instytucjom i Organizacjom, które przyczyniły się do zrealizowania naszych programów edukacyjnych, umożliwienia nam zdobycia wiedzy, umiejętnooeci, rozwijania naszych zainteresowań oraz miłego spędzenia czasu w Sądeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w roku akademickim 2004/2005.

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 1 - PDF