Biuletyn Sądeckiego UTW nr 12

W działalności Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przywiązujemy duże znaczenie do propagowania zdrowego, aktywnego stylu życia, co znajduje wyraz zarówno w tematyce wykładów, jak również w organizowaniu zajęć rekreacyjno-ruchowych. W tym roku dotację na organizację zajęć rekreacyjno – ruchowych uzyskaliśmy z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, po przeprowadzonym ogólnopolskim konkursie, w którym zgłoszony przez nas projekt został pozytywnie oceniony. O realizacji projektu piszemy w tym numerze Biuletynu, zamieszczając także inne ciekawe informacje z działalności naszego Stowarzyszenia.

Z roku na rok coraz liczniejsza grupa naszych słuchaczy uczestniczy w zajęciach na sali gimnastycznej, gdzie pod okiem instruktorów prowadzone są ćwiczenia fizyczne, dostosowane do potrzeb i możliwości słuchaczy. Na basenie, w każdą sobotę istnieje możliwość korzystania z gimnastyki w wodzie, a także uczestniczenia w kursach nauki pływania dla osób starszych. Zajęcia te prowadzi pan Adam Szczepanik, nasz znajomy z Uniwersytetu oraz instruktorzy sądeckiej pływalni.

Miłośnicy wędrówek mogą skorzystać z ciekawych propozycji, które przygotowują przewodnicy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, współpracującego z naszym Uniwersytetem od ponad trzech lat.

Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszą się także wyjazdy autokarowe, w czasie których poznajemy ciekawe miejsca oraz interesujących ludzi, zarówno w kraju, jak i zagranicą. P

ozostało nam wiele miłych wrażeń, po wspólnie spędzonych chwilach, na szlakach turystycznych Beskidu Sądeckiego w czasie I Małopolskiego Rajdu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w dniach od 5 do 7 października 2007 r.

Pomimo szerokiej oferty zajęć jest jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego Zarząd Sądeckiego UTW podejmuje starania o dofinansowanie działalności promującej aktywny, zdrowy styl życia osób starszych, aby mogli z niej korzystać wszyscy zainteresowani.

W tym roku dotację na organizację zajęć rekreacyjno – ruchowych uzyskaliśmy z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, po przeprowadzonym ogólnopolskim konkursie, w którym zgłoszony przez nas projekt został pozytywnie oceniony. O realizacji projektu piszemy w tym numerze Biuletynu, zamieszczając także inne ciekawe informacje z działalności naszego Stowarzyszenia.

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 12 - PDF