Biuletyn Sądeckiego UTW nr 15

Dobiega końca realizacja projektu: „Po pierwsze zdrowie- program edukacyjny dla osób starszych”. Przez okres 10 miesięcy brali Państwo udział w różnego rodzaju zajęciach, które miały na celu poprawę jakości życia poprzez podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie ochrony zdrowia - chorób cywilizacyjnych i promocji zdrowego stylu życia. Były to konferencje rozpoczynające i kończące realizację programu, wykłady o tematyce zdrowotnej, badania profilaktyczne z zakresu występowania chorób cywilizacyjnych jak: otyłość, cukrzyca i nadciśnienie, warsztaty psychologiczne oraz zajęcia z zakresu rekreacji ruchowej.

Projekt został przygotowany z myślą o ludziach starszych i pełna jego realizacja nie byłaby możliwa bez Państwa udziału. Dlatego chciałabym w tym miejscu podziękować wszystkim uczestnikom Projektu za aktywny udział w jego realizacji, przede wszystkim słuchaczom Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, partnerom projektu to jest władzom Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego, a także Pani Annie Migacz - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Panu Grzegorzowi Chochli - Dyrektorowi Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta. Dziękuję również Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu i Pani Dorocie Ogonowskiej - Wicedyrektorowi Instytutu Zdrowia.

Serdeczne podziękowania pragnę złożyć również realizatorom Projektu -wykładowcom, lekarzom, pielęgniarkom, psychologom, prowadzącym zajęcia rekreacyjno-ruchowe, dziennikarzom, naszym słuchaczom - aktywnym wolontariuszom oraz zespołowi koordynującemu pod kierunkiem pani mgr Marioli Pękali - Piekarskiej.

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 15 -PDF