Biuletyn Sądeckiego UTW nr 17

Przekazując Państwu nasz Biuletyn, chcemy poinformować o ciekawych spotkaniach i wydarzeniach, które miały miejsce w grudniu minionego roku i pierwszym kwartale 2009 r.

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 17 - PDF