Biuletyn Sądeckiego UTW nr 19

Mija pięć lat od rozpoczęcia działalności naszej, społecznej uczelni – Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To okres, w którym społeczność starszych mieszkańców Sądecczyzny zintegrowała się w celu rozwijania swoich zainteresowań, poszerzania wiedzy w interdyscyplinarnych dziedzinach oraz aktywizowania społecznego.

Wspólnymi siłami - władz Stowarzyszenia oraz słuchaczy - wypracowaliśmy standardy działania naszego Uniwersytetu zapewniające realizację aktywnej edukacji osób po zakończeniu etapu pracy zawodowej. Pomagały nam w tym władze samorządu lokalnego i regionalnego, uczelnie patronackie oraz wiele instytucji i organizacji, rozumiejące nasze potrzeby.

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Sądeckiego UTW i rozwinięcia jego działalności składamy serdeczne podziękowania. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będziemy dalej wspólnie wzmacniać rolę naszego Stowarzyszenia, kierując się przesłaniam Seneki „Musisz żyć dla innych jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie”. Przekazując Państwu nasz okolicznościowy Biuletyn życzymy przyjemnej lektury.

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 19 - PDF