Biuletyn Sądeckiego UTW nr 21

Niniejsza publikacja ( wydanie drugie ) jest efektem trwających pięć miesięcy spotkań warsztatowychw Sądeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku prowadzonych przez dr Katarzynę Godek(koordynatora projektu pamiętnikarskiego) oraz intensywnej pracy własnej dziesięciu Słuchaczek- pań: Barbary Gieroń, Marii Harcuły, Elżbiety Janickiej, Lidii Kiełczyńskiej, RozaliiKulasik, Elżbiety Pachoń, Teresy Rogoń, Krystyny Słaby, Marii Haliny Starzyk oraz AnnyTotoń.

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 21 - PDF