Biuletyn Sądeckiego UTW nr 22

Zakończyliśmy szósty rok działalności SUTW. Wszechstronny program edukacyjny naszego Uniwersytetu okazał się na tyle atrakcyjny, że znaczna część słuchaczy odbiera dziś dyplomy na zakończenie trzeciegocyklu dwuletniego kształcenia w sekcjach: kulturoznawstwa, medycznej i profilaktyki zdrowia oraz społeczno-geograficznej. Przekazując Państwu kolejny numer Biuletynu, życzymy przyjemnej lektury, dobrego wakacyjnego wypoczynkui tego, aby, cytując Stanisława Wyspiańskiego, dalej „chciało nam się chcieć”.

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 22 - PDF