Biuletyn Sądeckiego UTW nr 24

W niniejszym Biuletynie UTW zamieszczamy fotorelację z Forum III Wieku, konferencji towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju.

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 24 - PDF