Biuletyn Sądeckiego UTW nr 25

W Sądeckim UTW od października rozpoczęliśmy nowy rok akademicki. Oprócz wykładów audytoryjnych i specjalistycznych zorganizowano 14 rodzajów warsztatów i zajęć rekreacyjno- ruchowych.Tak dużego zainteresowania zajęciami dodatkowymi jak w tym roku nie odnotowaliśmy przez 6 minionych lat działalności naszego UTW.

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 25 - PDF