Biuletyn Sądeckiego UTW nr 33

W Biuletynie zamieściliśmy szczegółową relację z Forum III Wieku, a w specjalnym wydaniu materiał zdjęciowy.

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 33 - PDF