Biuletyn Sądeckiego UTW nr 34

Dobiega końca rok 2012, który w historii Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce był rokiem szczególnym. Nasze środowisko, liczące dziś ponad 100 tysięcy słuchaczy- studentów w 425 placówkach UTW, aktywnie włączyło się w działania, związane z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 34 - PDF