Biuletyn Sądeckiego UTW nr 37

W roku akademickim 2013/2014 będziemy obchodzić X - lecie powstania Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu.
Głównym celem działania Stowarzyszenia było i pozostaje nadal umożliwienie rozwoju aktywności intelektualnej i społecznej osobom starszym, pomoc w utrzymaniu aktywności fizycznej i kształtowaniu zdrowego stylu życia na emeryturze, a także tworzenie warunków do integracji seniorów oraz współpracy z młodym pokoleniem.

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 37 - PDF