Biuletyn Sądeckiego UTW nr 38

W kończącym się roku 2013, w naszym Uniwersytecie odbyło się wiele interesujących spotkań z wybitnymi wykładowcami i specjalistami, którzy przybliżyli nam osiągnięcia nauki w różnorodnych dziedzinach życia. Znaczna grupa słuchaczy poszerzała swoje umiejętności, uczestnicząc w rozmaitych warsztatach i kursach. Powstało wiele ciekawych prac malarskich, plastycznych, z zakresu rękodzieła artystycznego, wzbudzających zachwyt gości w czasie wernisaży i pokazów.

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 38 - PDF