Biuletyn Sądeckiego UTW nr 40

W niniejszym numerze Biuletynu Sądeckiego UTW polecamy teksty o ciekawych inicjatywach, w których biorą udział słuchacze UTW, a także współpracujące z naszym UTW organizacje, młodzież szkolna i placówki kultury w Nowym Sączu i w regionie.

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 40 - PDF