Biuletyn Sądeckiego UTW nr 41

Już po raz szósty, Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku wspólnie z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW organizował międzynarodową konferencję „ Forum III Wieku”. Słuchacze Sądeckiego UTW, uczestnicy warsztatów dziennikarstwa obywatelskiego, przez cały czas trwania Forum brali udział w tych wydarzeniach i są autorami tekstów, które możecie Państwo przeczytać w bieżącym numerze naszego kwartalnika.

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 41 - PDF