Biuletyn Sądeckiego UTW nr 42

Zachęcamy Państwa do lektury kolejnego Biuletynu Sądeckiego UTW, w którym Zespół Redakcyjny prezentuje wiele interesujących materiałów o wydarzeniach, jakie miały miejsce w naszym UTW w ostatnich miesiącach upływającego roku, wzbogacając je jak zwykle fotografiami słuchaczy i naszych gości.

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 42 - PDF