Biuletyn Sądeckiego UTW nr 43

W bieżącym numerze Biuletynu piszemy szerzej o jubileuszu 40.lecia Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce, a także o realizowanych projektach dla słuchaczy i z ich udziałem, które zostały dofinansowane z Rządowego Programu ASOS na lata 2014-2020. Możecie Państwo również przeczytać o działalności Sądeckiej Rady Seniorów. Jak zwykle, zamieszczamy także skrócone treści niektórych wykładów, opisy wyjazdów edukacyjnych i wycieczek turystycznych, kalendarium ważniejszych wydarzeń i inne ciekawe informacje o działaniach naszego UTW.

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 43 - PDF