Biuletyn Sądeckiego UTW nr 45

W ostatnich miesiącach w Sądeckim UTW trwały intensywne prace nad przygotowaniem kolejnej, już siódmej, edycji Forum III Wieku. Ważnym wydarzeniem była także międzynarodowa konferencja naukowa w Lublinie na temat nowoczesnych metod edukacji i aktywizacji seniorów Studenci Trzeciego Wieku - studentami nowej generacji? O tych oraz wielu innych, ciekawych wydarzeniach i inicjatywach, w których brali udział także Słuchacze Sądeckiego UTW, możecie Państwo przeczytać w bieżącym numerze Biuletynu.

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 45 - PDF