Biuletyn Sądeckiego UTW nr 56

W tym numerze Biuletynu piszemy o wydarzeniach związanych z ustanowieniem roku 2018 Rokiem Jubileuszowym 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz polecamy streszczenia wykładów o historii kolei na Sądecczyźnie i historii Górali Łąckich. Warto także przeczytać teksty o języku komunikacji z osobami starszymi, o aktywności fizycznej i sportowej grupy Sądeckiego UTW, o wpływie smogu na nasze zdrowie, o działaniach Centrum Seniora w Nowym Sączu.

 

Jak zwykle w Kalendarium przypominamy ważniejsze zdarzenia w Sądeckim UTW, tym razem za okres sierpień - grudzień 2017 r.

BIULETYN SĄDECKIEGO UTW NR 56 - PDF